Marketing

Cjenik reklamiranja  na Hrvatskom radiju Otočac

Naziv uslugeNapomenaCijena (kn)
Reklamna poruka
do 15 sec
25,00
Reklamna poruka
do 30 sec
40,00
Reklamna poruka
do 60 sec
60,00
Reklamna poruka
od 60 - 90 sec
80,00
Popusti60 emitiranja – 5%
90 emitiranja – 10 %
Agencijska provizija - 15%
Avansni popust - 5%
Obavijest do 3 min
240,00
Emisija
do 5 min
300,00
Emisija do 10 min500,00
Emisija do 15 min700,00
Emisija do 30 min1200,00
Emisija do 60 min (zakup medijskog prostora)2000,00
Posebna sezonska ponuda
(90 dana)
3500,00
Izrada reklamnog spota200,00
Otkup autorskih prava za emitiranje spota500,00
Specijalizirane emisije - priprema (izrada scenarija, pripreme voditelja emisije, dogovor sa sugovornicima, objava na internetskoj stranici)
- do 30 minuta

- do 60 minuta

2000,00

3000,00

NA REKLAMNE USLUGE ZARAČUNAVAMO PDV.

 

maja@hrvatski-radio-otocac.hr

Telefon: 385-53-773-073

Fax: 385-53-771-073

Žiro-račun: PBZ – IBAN: HR9623400091110018292

OIB: 27773676196