Marketing

Cjenik reklamiranja  na Hrvatskom radiju Otočac

Naziv uslugeNapomenaCijena (kn)
Reklamna poruka
do 15 sec
25,00
Reklamna poruka
do 30 sec
40,00
Reklamna poruka
do 60 sec
60,00
Reklamna poruka
od 60 - 90 sec
80,00
Popusti60 emitiranja – 5%
90 emitiranja – 10 %
Agencijska provizija - 15%
Avansni popust - 5%
Reklamna emisija
5 min
300,00
Reklamna emisija
10 min
500,00
Reklamna emisija
15 min
700,00
Reklamna emisija
30 min
1200,00
Reklamna emisija
60 min
2000,00
Usluga snimanja reklamnog jingla200,00

NA REKLAMNE USLUGE ZARAČUNAVAMO PDV.

 

maja@hrvatski-radio-otocac.hr

Telefon: 385-53-773-073

Fax: 385-53-771-073

Žiro-račun: PBZ – IBAN: HR9623400091110018292

OIB: 27773676196