Marketing

Cjenik reklamiranja  na Hrvatskom radiju Otočac

Naziv uslugeNapomenaCijena (kn)
Reklamna poruka
do 30 sec
25,00
Reklamna poruka
do 60 sec
40,00
Reklamna poruka
od 60 - 90 sec
60,00
Popusti60 emitiranja – 5%
90 emitiranja – 10 %
80,00
Agencijska provizija - 15%
Avansni popust - 5%
Reklamna emisija
5 min
300,00
Reklamna emisija
10 min
500,00
Reklamna emisija
15 min
700,00
Reklamna emisija
30 min
1200,00
Reklamna emisija
60 min
2000,00

NA REKLAMNE USLUGE ZARAČUNAVAMO PDV.

 

maja@hrvatski-radio-otocac.hr

Telefon: 385-53-773-073

Fax: 385-53-771-073

Žiro-račun: PBZ – IBAN: HR9623400091110018292

OIB: 27773676196